Nicqie Identity Stylist

NEW GENERATION

There are different programs that to choose from. Within each program there are different options, like One on One, Group workshop or events.  For more information, contant 

GEKROON

PRET MET ETIKET

Hier fokus ons net op SELFVERTROUE en IDENTITEIT

Spesifieke tema word aangespreek. Onderandere:

 • EERSTE INDRUKKE
 • GEDRAG IN PUBLIEK
 • TAFEL MANIERE
 • SOSIALE MEDIA
 • TELEKOMMUNIKASIE
 • DRAGKODE
 • KLEREDRAG

LADY-LIKE CLUB

GROOMED GENTS

Een jaar kurses waar ons wye temas aanspreek van Etiket, Identiteit, Selfvertroue, ens.

Funksies waarna uit gesien kan word deur die jaar is 

 • Fotosessie
 • Liefdadigheidsprojek
 • Modeparade
 • Onderhoud
 • Gradeplegtigheid

Een jaar kurses waar ons wye temas aanspreek van Etiket, Identiteit, Selfvertroue, ens.

Funksies waarna uit gesien kan word deur die jaar is 

 • Fotosessie
 • Liefdadigheidsprojek
 • Modeparade
 • Onderhoud
 • Gradeplegtigheid