Nicqie Identity Stylist

Meer oor Nicqie

Nicqie is 'n "mense-mens"

Monique Robinson of Nicqie, soos sy genoem word, was gebore op  24st Julie 1986 in Mariental, Namibia. Sy is die jongste van vier kinders en was ses maande oud toe haar familie getrek het na Kimberley, Noord Kaap.

Nicqie het Bachelor van Verbruikerswetenskap graad bekom aan die Universiteit van Vrystaat.

Sy was in die onderwys vir tien jaar. Sy lewe nou haar droom beroep om ander vrouens te help motiveer en inspireer om die beste weergawe van hulleself te wees.

Nicqie is ‘n gekwalifiseerde Voorkoms Konsultant.  Met haar kennis doen sy een-tot-een konsultasies en Werkswinkels.  Sy doen ook Publieke Toesprake en dien as Motiveerings Afrigter.

Nicqie is ‘n “mense-mens” wat lief is om ander te motiveer en aan te moedig om hulle uniekheid te ontdek en daarin te leef. 

Sy is maklik aanpasbaar binne haar beroepsveld.

Nie te min, sy is ‘n kind van die Here.  Daarom besef sy hoe nodig dit is dat ander hulle identiteit vind en vasmaak in die Een van jou gevorm het.

Sy is betrokke by haar gemeenskap met verskillende projekte, kort- en langer-termyn.  Sy is betrokke by fondsinsamelings ook.

 

Sy is getroud met die liefde van haar lewe.  Saam het hulle twee kinders, ‘n dogter en seun.

handelsname saam met wie ek al gewerk het

Ek is self motiverend, positief en energiek. Ek is 'n plat-op-die-aarde mense-mens"

Onderwerpe waaroor ek graag gesels

Jou haarkleur, velkleur en oe speel ‘n rol wanneer daar bepaal word in watter kleurgroep jy val

ons kyk na verskillende liggaamsvorms en hoe om elke een stylvol aan te trek

Tenspyte van alles wat jy nog wil bereik, kan jy VANDAG blom met jou unieke geur.

Die skoonheid wat binne jou is, moet sigbaar wees vir die wereld daar buite